Varberg

8:e träffen - Augusti 2002

Festkommitén bestod denna träff av Göran Frykberg