Smögen

7:e träffen - Augusti 2000

Festkommitén bestod denna träff av Ingrid Edéus, Anders Holst och Magnus Ubby