Sunnersta

6:e träffen - Augusti 1998

Festkommitén bestod denna träff av Ingrid Edéus, Anders Holst och Magnus Ubby