Sunnersta

5:e träffen - Augusti 1996

Festkommitén bestod denna träff av Ingrid Edéus, Anders Holst och Magnus Ubby