Härjarö

3:e träffen - Augusti 1992

Festkommitén bestod denna träff av ?