Öland

2:a träffen - Augusti 1990

Festkommitén bestod denna träff av Gunnar Edéus d.y.